Ligue Haïti
Broutons hors du territoire national les Impérialistes Français,Américains,Canadiens et leurs laquais tapis à travers la Minustha

Accueil > National > S.O.S S.O.S S.O.S

S.O.S S.O.S S.O.S

lundi 26 novembre 2012, par Haÿffffefti Debout

Epidemi kolera ap fè dega nan 6e seksyon Zoranje ki nan komin Leyogàn. Peyizan yo oblije mache anviwon twazèdtan pou mennen malad yo nan lopital Dabòn nan. Se sou planch ak dra peyizan yo pote malad yo pou mennen yo nan lopital la. Nan menm zòn sa a, gen yon jenn gason ki touye tèt li. Dapre abitan nan zòn nan, ta sanble se pou move lavi jenn gason sa a touye tèt li. Pou plis enfòmasyon, rele Daniel Volcy ki se yon abitan nan Zoranje sou nimewo sa a : 38186971. Daniel Volcy se manm Mouvman Peyizan Pou Devlopman Zoranje Leyogàn (MPDOL).

Apre baradè nan depatman NIP, koulye a, se nan 1e seksyon Titwou maladi kolera a ap taye banda.

Otorite yo dwe fè dilijans prese prese pou al pote peyizan yo sekou anba epidemi kolera

Guy NUMA

Delege MODEP nan Kolektif pou dedomaje Viktim Kolera yo.

NB : pa bliye rele Daniel Volcy ki nan seksyon zoranje nan nimewo sa a : 38186971

Répondre à cet article