Ligue Haïti
Broutons hors du territoire national les Impérialistes Français,Américains,Canadiens et leurs laquais tapis à travers la Minustha

Accueil > National > SENDIKA TRAVAYÈ ANSEYAN INIVÈSITE AYITI (S.T.A.I.A.)

SENDIKA TRAVAYÈ ANSEYAN INIVÈSITE AYITI (S.T.A.I.A.)

lundi 29 novembre 1999, par Leunique Gaspa, Renel Exentus

Nou menm, manm EPO, nou apiye san mank pwotestasyon

Kont arestasyon ouvriye,pwofesè, etidyan e ouvriye nan fakilte sysans zimèn

SENDIKA TRAVAYÈ ANSEYAN INIVÈSITE AYITI

(S.T.A.I.A.)

Pòtoprens nan dat 24 novanm 2009

Nòt pwotestasyon kont arestasyon ilegal pwofesè,etidyan ak manm pèsonel fakilte syans zimèn

Sendika Travayè Anseyan Inivèsite Ayiti (STAIA) ap denonse epi kondane arestasyon gwo ponyèt lapolis fè sou pwofesè, etidyan ak manm pèsonel bibliyotèk fakilte syans zimèn jou ki te 18 novanm 2009 la. Fòk nou fè sonje vag arestasyon sa yo fèt apre yon manifestasyon pasifik plizyè òganizasyon popilè ak etidyan te fin fè nan potoprens pou denonse okipasyon peyi ak fèmti fakilte medsin ak famasi.

Jiskaprezan, lapolis ak lajistis pa repwoche moun sa yo anyen ki te k ap jistifye arestasyon yo nan yon moman yo ta kite fakilte syans zimèn pou rantre lakay yo. Mòd pratik represyon sa yo sanble tèt koupe ak represyon, arestasyon abitrè rejim kraze zo François Duvalier te konn fè pandan ane 60 yo sou nenpòt ki moun nan popilasyon an ki te eksprime pozisyon yo kòmsadwa sou pwoblèm peyi a. Nou pa konpran n jounen jodi a kote pouvwa ekzekitif la ap kleronnen demokrasi, poutan l ap pase dwa moun anba pye tout tan.

Nan sans sa a, STAIA ap egzije liberasyon san kondisyon pwofesè, manm pèsonel ak etidyan fakilte syans zimèn lapolis arete dèyèdo la lwa yo epi nou ap mande pou yo sispann ak pratik entimidasyon sa yo k ap fèt kont tout moun ki gen pozisyon kritik parapò ak pouvwa a.

Pou STAIA,

Leunique Gaspa et Renel Exentus

Répondre à cet article