Ligue Haïti
Broutons hors du territoire national les Impérialistes Français,Américains,Canadiens et leurs laquais tapis à travers la Minustha

Accueil > National > Nòt Pou Laprès

Nòt Pou Laprès

mardi 21 juin 2011, par Florance Etienne, Céline Lajoie

Okay, 21 Jen 2011

Rasanbleman Pwogresis Sid (RPS) koube li byen ba douvan motivasyon Medya yo nan okay ak korespondan yo pou travay enfòme ak fòmasyon popilasyon an yo kontinye ak fè a nan bon tan kou nan move tan.
RPS nan kad batay lap mennen ansanm ak mas popilè yo louvri bouch yo byen gran pou yo di sa se twòp atò nan vil okay pou rezon sa yo la nou pral bay yo la :

1) Lè nou konstate kouman fatra anvayi komin okay depi yon bon bout tan.
2) lè nou konnen kouman mikwòb kolera ap chache chita kò li pi byen nan komin nan.
3) Lè nou analize fatra se yonn nan bagay ki kapab fasilite mikwòb kolera antre lakay popilasyon an pi rèd.
4) lè nou enfòme nan kondisyon malsite oubyen mizè ¾ moun nan komin nan ap viv ti kay sou ti kay moun ap twalèt atè pa genyen ase latrin nan zòn sa yo..
5) Lè nou remake ki kalite chantay otorite nou yo ap fè pou jistifye rezon fè fatra yo e yo pa mete plis mwayen pou ranmanse yo.
Rasanbleman Pwogresis sid sou baz sa a di : limyè wouj, limyè wouj, limyè wouj 3 fwa 7 fwa dèryè sistèm kont malere / malerèz sa a ki pa janm mete okenn mezi serye pou dechouke fatra kap anpwazonnen pi fò moun nan komin okay. RPS di koukou wouj, koukou wouj, koukou wouj 5 fwa 75 fwa pou tout katèl majistra kite la avan ki la pou kounye a, ak tout souflantyou katèl ki fè yo konplis ak sistèm nan ki pa janm pran distans yo ak sistèm nan, pou tabli yon plan jesyon fatra nan komin nan pou sove popilasyon an anba tout jèm mikwòb ki kapab fè yo tonbe malad ke fatra pote lakay yo.
Nan sans sa a : Nou ta mande Lameri okay pou li fini avèk tout pawòl van pou fè moun kwè kòm kwa se moun ki pa vle wè yo nan meri kap boyi kote yo ap fatra. Sispann nan non edikasyon sivik pou fè popilasyon an konprann se yo genyen pou ranmase fatra nan la ri yo osinon pwòpte la ri yo nan plas lameri a ak nan plas sèvis dijèn. Li ta bon pou meri a ranplase diskou sa yo ak aksyon pou yo mete kanpe enfrastrikti ak estrikti solid pou yo rive ranmase fatra nan komin nan, pou komin nan ka rete pwòp chak jou. Se prese prese pou meri a ta kòmanse fè sa a. Pou sa kap pwan kòm inisyativ nan mitan popilasyon an menm, nan poze pwoblèm fatra a, li kapab entèresan pou òganizasyon yo ta deja ap reflechi sou solisyon ki posib. Eske li pa ta pi bon pou yo oryante batay la pou dejouke fatra nan komin nan, nan bay sèvis kap okipe yo de jesyon fatra yo gwo presyon olye se yo pou ta mete yo nan plas meri a ak sèvis dijèn nan, popilasyon an déjà peye yo taks pou sa. Danje ki genyen lè nou mete nou nan plas meri a, se afebli nap afebli pi plis enstitisyon leta sa yo pou nou louvri pòt privatize enstitisyon piblik yo pi rèd toujou ak kreye plis posiblite pou mete plis kòb nan pòch grannèg. Douvan sitiyasyon sa a nap mande popilasyon an pou li byen reflechi sou sa kap soti nan bouch otorite yo, sou zak yap poze, pou nou pa al tonbe nan pyèj yap mete pou nou e kote yap sèvi ak menm fatra sa yo pou vin bouche je nou pi rèd pou lage nou nan plis move kondisyon, plis divizyon nan mitan nou. Antouka li enpòtan pou nou kontinye veye anwo, veye anba pou nou kontinye gonfle fòs nou, konstwi kan popilè a pou nou kwape sistèm ki vye plis pase 200 lane a ki kontinye reprezante yon malè pou malerèz / malere yo. Se apati de sa nap soti anba fatra vèmin kap depa fini ak lavi nou.

Se pèp kap kap goumen kap rive sòti anba tout kalite enjistis.

Pou Direksyon Rasanbleman Pwogresis Sid :


__________________
Céline Lajoie Florance Etienne

Répondre à cet article