Ligue Haïti
Broutons hors du territoire national les Impérialistes Français,Américains,Canadiens et leurs laquais tapis à travers la Minustha

Accueil > National > Ouvè Kaye peyi Dayiti pou nou korije l

Ouvè Kaye peyi Dayiti pou nou korije l

lundi 6 février 2012, par Bon Nouvèl

Atik sa ke nou mete sou sit lig la, nou pran li nan yon jounal yo rele Bon Nouvèl N°218

Nou twouve ke atik la bon .

Nou pibliye li, jan l parèt la. Nou pa pote okenn koreksyon,okenn chanjman. Nou voye di moun ki te soti atik sa nan epok la, Onè, respè.

Nou soti atik sa, paske nou ta renmen lektè nou yo li li e fè deba sou sak te di, sa kap fèt. Atik la gen enpotans li jis jounen jodiya. Atik la te parèt nan jounal BON NOUVEL nan dat OKTOK-NOVANB 86 Gleledahomey

pou korije kaye peyi a, nou sevi ak yon gwo etid CHADEL te fè. Se Jan Jak Onora ki direktè sant CHADEL la. (Sant Ayisyen pou DEFANS LIBETE PIBLIK),

Tout moun konnen 7 fevriye 86 se pwen final 29 ane fènwa kote rejim sanginè dwategoch la te chache detwi tout peyi a ak tou sa ki ladan. An menm tan tou, anpil moun pa konnen si 7 fevriye sa a se komansman epi pwen final yon revolisyon tout bon, kidonk yon revolisyon ki t’ ap soti nan zantray pèp ayisyen an, ki t’ ap pouse tout rèv pèp la pou peyi a fè pwogrè epi jwenn libète.

Pandan yo t’ ap ranmase fanmi ki pi rich nan peyi a pou al jete l’ nan peyi Lafrans, gwo ponyèt nan peyi a ak sa ki lot bo dlo yo fè yon kokenn chenn kout mètdam kote yo plake nan figi pèp la yon gouvènman militè : Konsèy Nasyonal Gouvènman Pwovizwa a (K.N.G.P.) Pwovèb la di : .Yo rekonèt yon pyebwa nan fwi li donnen » ; se konsa, avèk tout move zak Konsèy la ap fè depi apre 7 fevriye, pèp la rive rekonèt gouvènman sa a se yon bouyon ki fèt ak tout ti kras sistèm politik, ekonomik ak sosyal rejim Divalye a.
Rês ke makak a nan palè a

Yo te fè kout mètdam sa a, se -pou anpeche lwa moudong kontinye moute nan tèl vil pwoyens yo, pou revolisyon ki fèk fèt la, mouri menm lè a, pou tout espwa pou yon vrè chanjman kaba ! .

Ak yon sèl kout woch la, yo bay pèp la 2 kou :

- Pèp la pa jwenn yon pwen final ak klik voràs ki te fè moun wè two klè move figi sistèm yo vle kenbe a. - Epi bloke bridsoukou rèv ki pi chè pou li a : Rèv pou gen yon sosyete nouvo.

Se konsa, ak kout kàd mal laye sa a, fos visye anbisye yo rive soye sistèm enjistis la, epi yo kenbe tout bagay anplas pou rann tout chanjman enposib malgre bôn volonte pèp la. Se sa k’ pèmèt patizan ak kokoday. Divalye yo toujoù kenbe menm pozisyon yo le genyen anvan 7 fevriye a. Pa gen okenn mezi ki pran pou wete pouvwa a nan men divalyeris sa yo, pou dechouke metod makout yo abitye sèvi yo. An verite 7 fwa, sistèm divalyeris la pa fé yon pa nago, se non l’ sèlman ki chan je.

Kllès k’ ap vin sove peyl a ?

Piske prèske tout moun ki gen pouvwa a nan men yo, se divalyeris konvèti yo ye, yo pyès pa ta renmen mouvman 7 fevriye a pote fwi. Pèp la prèske lage pou konl li, malgre li fè yon pil revandikasyon, anyen pa mache pou sa.

_, Swadizan lidè politik yo pa rive mare kod lonbrit yo ak mas pèp pwovens yo ki te kole tèrt pou dechouke TTM (Tonlon makout) yo. Se kèk enlèlektyèl lavil ki soti nan fanmi malerèz k’ ap fè yon ti jefo, men malerezman yo kenbe menm vye abitid polilik achte figi a. Yo pa pran bezwen ak revandikasyon pèp andeyo yo an konsiderasyon.

Kanta legliz, li menm ki te fé dife volan pou chofe bagay ki te mennen 7 fevriye a, li pa kapab kontwole sitiyasyon an paske li pa yon enstitisyon polilik.

Depi menm jou tout moun te komanse bat bra- vo pou ti kal vi ktwa nou te kwè nou genyen an, tout espwa pou demokrasi tabli nan peyi a, te bloke menm lè a. Li t’ al tonbe nan pla men yon gwoup nèg enkonsyan ak nan kôtàf yon machin militè ki annik la pou kraze, pou ,derasinen tout dènye ti kras espwa ki rete.

Demokrasi kont diktati

Kanta sekrè demokrasi yo, ki ta dwe mache ak mouvman popilè novanm 85 la (dat mouvman dechoukay la te kbmanse nan Gonayiv), se debat y’ ap debat, yo pa kapab, yo pa gen mwayen pou aji. Yo pran nan mitan de dife :

- Yon kote ak bèl diskou demagoji kandida yo

- Yon lot kote ak gwo fas enperyalis lot bo dlo yo ki mare sosis yo ak boujwa yo pou toupizi pèp la.

Konsa, yo pa rive fè chalè pèp la tounen yon fos politik pou ta retire privilèj zafè peyi a nan men ti ponyen pwofitè Potoprens yo, pou rebay pèp la espwa anko. Akoz tout vid sa a, dirijan yo chita sou dèyè yo san fè efo pou satisfè pèp la pandan y’ ap tè yon pil dekrè ak kominike dwategoch pou gouvènen kom sèl mèt e senyè.

Abitid vomi dekrè agoch adwat san konsantman pèp (a ki se pi gwo zam pou tout gouvènman diktatè li vin tounen yon bagay nomal.

Konsa. pèp la pa menm gen pouvwa anko, alewè pou l’ ta patisipe epi kontwole travay k’ ap fèt pou rekonstwi peyi a. Se youn nan rezon ki tè K.N.G.P. a pèdi tout konfyans pèp la. ( premye pati)

Répondre à cet article