Ligue Haïti
Broutons hors du territoire national les Impérialistes Français,Américains,Canadiens et leurs laquais tapis à travers la Minustha

Accueil > National > RASANBLEMAN PWOGRESIS SID (RPS)

RASANBLEMAN PWOGRESIS SID (RPS)

dimanche 6 novembre 2011, par Céline Lajoie, Jean Fricien Estimé

Okay, 1/1/11 Nòt soti nan direksyon rasanbleman pwogresis sid ( RPS ) sou absans sektè popilè a sou sèn politik la. Nan Benyen pa gen kache lonbrik ONG plis leta boujwa egal blokaj lit proletè yo, kenbe sistèm enjistis tout kalite sou do ouvriye, ti machann, ti pwofesè lekòl, ti atizan, ti peyizan, etidyan ,bòn ka moun yo.

Pou tout << Pwogresis>> kap chache konnen absans sektè popilè a kòm aktè sou sèn politik la, sitou nan desizyon kap kontinye pran depi tranbleman tè 12 janvye 2010 la pase pran sa ki gen arevwa ak kolera rive nan eleksyon 28 novanm nan, li enpòtan pou yo fè yon ti gade tèt yo nan glas. Jounen jodi a li klè anpil nan <> se mèt osinon anplwaye ONG ak leta fòs kote a. Ki donk ou pa kapab achtè / vandè an menm tan, se menm koze (rat mòde, soufle). Ou menm ki di ou se akonpayatè, ou se pwogresis, ou se revolisyonè si nou vle sektè popilè a vin enfliyan sou sèn politik la, se pou nou desann al jwenn proletè yo, nan mete arebò ONG yo, plis leta fòs kote sa a. Ann travay pito pou kreye zouti popilè a, travay pou bon jan òganizasyon ki soti nan zantray pèp la e ki anba kontwòl mas popilè yo san demagoji. Kidonk zouti politik yo pa dwe ap fè travay ONG yo, pati politik ki pretann goumen pou mas yo pa dwe anba grif ONG. Nan chache kòz ki fè sektè popilè a absan sou sèn politik la nan enfliyanse desizyon kap pwan pou angaje peyi a, pou menm ti boujwa k ap jwi tout kalte privilèj sou do mas yo nou gen anpil reskonsabilite. San nou pa bezwen twonpe tèt nou ti boujwa ONG, nou konnen byen enterè nou pa entèrè pèp. Se sou do li n ap anrichi nou, voye pitit nou al etidye, sipòte yon frè, yon sè osinon yon ti fanmiy, jwenn biyè avyon elatriye. Manjèt ze pa konn doulè manman poul. Ti boujwa ONG pa reprezante mas popilè yo, sa pa vle di pa gen ladan yo ki nan goumen.. nou ka jwenn ladan yo ki kapad vanse ak pèp la. Se pou nou di w pi fò moun ONG yo ak leta fòs kote a pap viv yon menm sitiyasyon ak pifò malere / malerez yo pou kounye a. Yo pa genyen menm motivasyon osinon menm angouman pou batay pou sa ki pi mal yo, paske tiboujwa sa yo déja genyen yon bon pati nan pwoblèm yo ki rezoud. Antouka mesyedam << pwogresis >> kanmarad nou yo si nou vle batay pwoletè yo rive nan bout pou yo chavire leta ki kont ouvriye, ti peyizan, ti atizan, etidyan bòn ka moun, chany yo fòk nou ta pwofite lane 2011 la pou nou kòmanse fè chwa k ap pwale nan pwogresyon batay pwoletè yo. Gen demoman ki rive ant 2 bagay fòk ou chwazi yon ladann si ou ap bat pou genyen tou 2 finalman wap pèdi ni sak ni krab. Nan lavi toujou gen sa. Kanmarad nou yo nou ankouraje nou yon bon lanne 2011. Pou Rasanbleman Pwogresis Sid ( RPS ) : Jn Fricien Estimé Jn Claudy Aristil Josué Vaval

Répondre à cet article