Ligue Haïti
Broutons hors du territoire national les Impérialistes Français,Américains,Canadiens et leurs laquais tapis à travers la Minustha

Accueil > National > Manifestasyon nan Harlem, NY demen pou onore Kolonèl Muammar Gaddafi / Rally (...)

Manifestasyon nan Harlem, NY demen pou onore Kolonèl Muammar Gaddafi / Rally in Harlem tomorrow to h

jeudi 20 octobre 2011, par December 12th Movement

Manifestasyon nan Harlem, NY demen pou onore Kolonèl Muammar Gaddafi
Rally in Harlem tomorrow to honor the legacy & fighting spirit of
Colonel Muammar Gaddafi

Vendredi 21 Octobre 2011

Manifestasyon nan Harlem, NY demen pou onore Kolonèl Muammar Gaddafi

Samdi Midi 22 Oktòb
Harlem State Office Building
125th St. ak Adam Clayton Powell Jr. Blvd

Kontinan Afriken an pèdi yonn nan vanyan gason l yo. Enperyalis Etazini,
Lafrans, Grannbretay, ak Italyen sasinen l. Tchoul Afriken ak tchoul Arab menm
fòs enperyalis sa yo trayi l.

Jan l te pwomèt pèp li sa vanyan an tonbe nan pye travay li,zam alamen,fèm
opòs !
Nou makònen fòs nou ak pèp Libyen an ki an dèy jounen jodi a. Nou klè menm
fòs fè nwa yo ki toufounen Gaddafi yo se menm sanginen "Wall Street" yo ak
asasen LOTAN/Lapolis yo k ap souse san epi toufounen kominote n ap viv isit
yo...

Mouvman 12 Desanm - 718-398-1766

***********

Rally in Harlem tomorrow to honor the legacy & fighting spirit of Colonel
Muammar Gaddafi

12PM
Saturday, October 22nd, 2011
Harlem State Office Building
125th St. and Adam Clayton Powell Jr. Blvd

Africa has lost one of its proudest sons, murdered at the hands of United
States, French, British, and Italian Imperialism - and betrayed by
imperialism’s African and Arab puppets.

He died in combat and as he told his people - At His Post !
We join with the people of Libya in mourning its leader and understanding that
the same forces that murdered Gaddafi are the same Wall Street Criminals and
its NATO/Police thugs who exploit and repress our communities...

December 12th Movement - 718-398-1766

Répondre à cet article