Ligue Haïti
Broutons hors du territoire national les Impérialistes Français,Américains,Canadiens et leurs laquais tapis à travers la Minustha

Accueil > National > Kominike Rasin Kan Pèp la

Kominike Rasin Kan Pèp la

lundi 29 mai 2017

ABA REPRESYON NAN FATORI YO. NOU PAP KITE YO FÈ FAKTORI YO TOUNEN KAZÈN
AN NOU TOUT MOBILIZE POU SALÈ 800 GOUD PA JOU NAN FAKTORI YO

Potoprens 29 me 2017

Pati RASIN Kan Pèp La ap eksprime li, yon fwa ankò, pou pote solidarite ak mouvman ouvriye kap mande 800 goud pa jou kòm salè minimòm.

Pati RASIN Kan Pèp La salwe kokenn chenn mobilizasyon oganizasyon sendikal tankou PLASIT-Batay Ouvriye, CNOHA ak GOSSTRA-CTSP ap mennen depi plizyè mwa sou kesyon salè minimòm nan. Nou wete chapo nou byen ba pou salwe kouraj, detèminasyon ak disiplin ouvriye yo montre pandan semèn mobilizasyon 22 me a.

Pati a pwofite denonse manti, dezenfòmasyon, fo pwomès ak zak maspinay ADIH ak potpawòl patwon yo ap fè pou kraze mouvman revandikasyon ouvriye yo.

ADIH, chak fwa ouvriye yo ap revandike yon ogmantasyon salè toujou ap eseye fè moun pè pou di gen djòb ki pwal pèdi. Listwa 20 denye ane yo montre se pa vre. Depi 2009 lè salè ogmante, apre anpil mobilizasyon, kantite moun kap travay nan faktori yo pa diminye, okontrè li ogmante pou rive nan 41000 jodia. ADIH toujou ap fè pwomès 200.000 djob depi lè negosyasyon te koumanse sou lwa HOPE/HELP.

Pati a ap denonse zak represyon ak maspinay sovaj ki fèt pou kraze mouvman ouvriye yo nan lari e anndan izin yo. Zak patwon yo fè ak PNH la se yon vyolasyon Kòd Travay la e se yon vyolasyon tout dispozisyon entènasyonal sou libète sendikal ak dwa ouvriye yo genyen pou yo revandike. Travayè kap revandike dwa yo se pa kriminèl yo ye !

Kod Travay la prevwa depi enflasyon an pi wo pase 10% pou yon ane fòk gen yon pase men ki fèt nan sale minimòm nan. Sa vle di, dapre lalwa, Leta ayisyen dwe ouvriye yo plizyè ane ogmantasyon salè.

Sitiyasyon nap viv jounen jodia moutre aklè echèk estrateji kwasans ki chita sou faktori menm jan Paul Collier, Nasyonzini, Bank Mondyal / FMI ak gouvenman ayisyen yo ap pouse pwopozisyon sa a depi plis pase 30 lane. Faktori yo pa makonnen ak rès ekonomi peyi a, se yon envestisman enstab, ki travay sou baz enpòtasyon matyè premyè yo, e ki chita sou eksplwatasyon san limit fòs kouray travayè yo. Pwopriyete faktori yo rete nan fè mayo e yo pa gen okenn vizyon pou devlopman peyi. Se chita fè koutay sou baz pese souse e kraze travayè yo ak konplisite gouvènman an ak reprezantan Leta ayisyen.

Salè mizè sal%C

Répondre à cet article