Ligue Haïti
Broutons hors du territoire national les Impérialistes Français,Américains,Canadiens et leurs laquais tapis à travers la Minustha

Accueil > National > Nap pote boure ak sendika pou revandikasyon yo pote rezilta

Nap pote boure ak sendika pou revandikasyon yo pote rezilta

mardi 5 décembre 2017

Nouvel article sur http://www.nouvelpam.com

Sendika yo pra l pote plent nan OIT konte leta ayisyen !
par aladanel
Pòtoprens, madi 30 me 2017 (nouvelpam.com).- Anpil dirijan sendika move kou kong paske gouvènman ayisyen an pa pran yo pou po patat epi patwon yo pase dwa ouvriye yo anba pye nan lit yap mennen pou jwenn yon alemye pou sektè travayè ki ap bourike nan faktori soutretans nan peyi a.

Manb sendika yo denonse aksyon gwo ponyèt ke lapolis fè sou manifestan ak grevis pandan mouvman pwotestasyon yo, kote fanm kon gaason pran kou nan men ajan CIMO, epi menm fnam ansent rive blese. Patwon yo menm pou ka kraze lit la revoke yon pil ak pakèt ouvriye epi anpeche sendikalis yo vin nan izin yo.

Sekretè jeneral Santral Otonòm Travayè Ayisyen (CATH), Fignolé St-Cyr,, tou pwofite anonse ke direksyon òganizasyon li ladan l la deside pote plent nan Oganizasyon Entenasyonal Travay (OIT) kont gouvènman ayisyen an paske li vyole libète senkikal ouvriye yo.

Nap raple ke travayè nan sektè tekstil la leve kanpe depi kèk jou pou egzije leta ogmante salè minimòm chak jou a, soti nan 300 rive 800 goud, paske lavi chè a ap fese yo atè youn apre lòt e voye anpil nan sanatoryòm. Yo mande tou pou gouvènman mete yon seri mezi akonpayman pou ki anpeche tout ti monnen yo touche ale nan kous machin, swen sante, manje nan kafeterya e latriye.

Répondre à cet article