Ligue Haïti
Broutons hors du territoire national les Impérialistes Français,Américains,Canadiens et leurs laquais tapis à travers la Minustha

Accueil > National > RASANBLEMAN PWOGRESIS SID (R.P.S)

RASANBLEMAN PWOGRESIS SID (R.P.S)

jeudi 26 mai 2011, par Jn Claudy Aristil , Jn Frisien Estimé

Nou remèsye zanmi patriyot kanmarad ki voye tèks konferans sa pou nou.

Madi 24 Me 2011

Konferans pou laprès

Chapo ba pou tout jounalis yo ki fè deplasman vini nan konferans pou laprès la.

Rasanbleman pwogresis sid (R.P.S) ap di moun ki pi pòv yo batay pou liberasyon yo fèk kòmanse, pou yo pa rete mize sou pawòl degrenn dwat, mouye pou vale n pi byen prezidan ansyen pouchis michel Martelly a. << Gouvènman popilis Michel joseph Martelly a pap solisyon revandikasyon malere malerèz yo >> pou tout rezon nou pral bay la yo :

Bizismann Daniel Gerard Rousier prezidan martelly pwopoze kòm premye minis peyi dAyiti a yon ekstrèm dwat ki pa pral travay nan enterè moun ki pi mal yo.

2- Peyi min biznis ansyen pouchis michel martelly ak kleronnen tout kote li pase a pa lòt babay se rekondwi plan lanmò politk newoliberal vann peyi dAyiti a kap kraze pwodiksyon peyi a, kreye plis mizè pou malere malerèz yo.

1- 3- Prezidan Michel Joseph Martelly nan plisyè rankont li déjà fè ak enperyalis yo li ba yo anpil garanti pou yo kontinye mete sou pye plis zòn franch nan peyi a pou yo vin eksplwate pi plis ouvriye Ayisyen nan tout move kondisyon travay yo.

4- Martelly manifeste volonte pou peyi a toujou rete anba kontwòl peyi enpeyalis yo kap vòlè richès peyi a pi rèd, pase dwa sa ki pi mal yo anba pye tankou minista kolera kontinye ap vyole fanm nan peyi a, fèmen inivèsite, bastonnen pwogresis.

Li klè pou tout moun kòpòtman prezidan michèl Martelly kòmanse afiche la se pa wout kap mennen li nan dekonstonbre enjistis tout kalite esplwatè yo depi yon bon bout tan mete chita sou do malerèz/malere yo. Tankou nou kapab remake li jiskounye a nou pa ko santi demach prezidan poze pwoblèm pou richès peyi a pataje omwen pou tout malere malerèz jwenn pa yo nan richès peyi a pou yo kapab viv tankou moun. Li pako janm pran pozisyon pou anvizaje bloke eksplwatasyon pete fyèl kap fèt sou mas pèp la, pou desann kou lavi a tankou : Pri kay, pri manje, pri gaz, pri transpò, pri elektrisite, pri lekòl ki pa sispann monte disèt wotè e, li pako janm di kòman li pral akonpaye peyizan malere yo pou ba yo tè, semans agrikòl, zouti agrikòl, bank dekredi pou yo kapab pwodwi manje nan peyi a pou tout moun jwenn manje.

Nou menm rasanbleman pwogresis sid (R.P.S) nap mande pou malere malerèz yo pa pran nan fo pwomès prezidan popilis Michel Joseph Martelly kap bat bouda yo pou fè yo dmi pandan setan tout demach li yo se pou chita pi byen enterè enperyalis la ak klas dominant nan peyi dAyiti.

Malere malerèz yo nou dwe rete veyatif, òganize nou pou nou vanse avèk revandikasyon nou yo se sèl fason pou nou fòse dirijan yo chita sou pwoblèm yo. Viktwa se pou pèp òganize kap goumen.

R.P.S remèsye tout jounalis yo ki te reponn a konferans pou laprès la.

Pou direksyon RPS :


______________

Jn Frisien Estimé Jn Claudy Aristil

Répondre à cet article