Ligue Haïti
Broutons hors du territoire national les Impérialistes Français,Américains,Canadiens et leurs laquais tapis à travers la Minustha

Accueil > National > Asosyasyon Inivèsitè ak Inivèsitès Desalinyèn kritike fowòm palmantè ap fè pou (...)

Asosyasyon Inivèsitè ak Inivèsitès Desalinyèn kritike fowòm palmantè ap fè pou refè lalwè sou sistèm

samedi 2 février 2008, par James Beltis, Louis Jean

Asosyasyon Inivèsitè ak Inivèsitèz Desalinyèn (ASID) Pòtoprens, jedi 31 janvye 2008 Nòt pou Laprès Se avèk anpil revòlt, kè plen ASID (Asosyasyon Inivèsitè ak Inivèsitèz Desalinyèn) ap gade kijan Pal-mantè machann peyi ak biznisman ti lolit ap mare sosis yo ansanm pou demantibile Inivèsite Leta a ak ansèyman siperyè nan peyi d Ayiti nan avantaj kèk inivèsite prive. Pwojè sa a ki gen pou objektif fondamantal fè biznisman kado ansèyman siperyè pou peze souse san pitit fi ak pitit gason Desalin nan katye popilè kou zòn yo rele andeyò yo. Pal-mantè yo – ki sanble ap dodomeya nan pòch inivèsite Kiskeya, kidonk nan pòch premye minis la – ap òganize rankont zobop sou rankont zobop, fè pwopagann nan simaye tout kalte move pawòl sou do Inivèsite Leta pandan yo ap bay inivèsite prive yo jarèt. Finansman atik 209 konstitisyon 1987 la di pou yo bay Inivèsite leta a, yo tèlman prese, yo pa menm ka tann yo fin depatcha Konstitisyon sila a anvan yo pran l bay Inivèsite prive yo. ASID ki kwè nan ideyal Desalinyen an, sa vle di menm avantaj pou tout moun, epi ki kwè tou okenn sosyete jis pa ka bati nan mete majorite yo sou kote, ap lanse yon pinga : 1-bay Pal-mantè yo pou di yo pa bliye se pèp ki vote yo konsa yo ka dechouke yo tou , kidonk sispann ponyade pèp la nan do nan vote akò prè kap menen l nan mizè pi plis chak jou. Pal-mantè sa yo, malgre se sou non mas pèp la yo antre al chita nan palman an, sanble se zafè laboujwazi sèlman y ap regle .N ap di yo sonje pitit pèp la ki nan Inivèsite leta a se yon fòs li ye e li p ap dòmi. 2-bay Rektora Inivèsite Leta a. Se pa paske mas popilè yo pa ko mande chabrak yo kont pou jan yo demantibile Teleko bay Konpayi telefòn prive layite kò yo osnon Kamep yo depatcha pou konpayi prive kapab vann dlo tout kalte nan tout kondisyon, ki fè pou nou al kwè Inivèsite leta pral sibi menm sò a. Nou konstate inivèsite Kiskeya ak Pal-mantè ki nan pòch Inivèsite prive yo ap fè fowòm yo nan Montana epi Rektè HENRY al ba yo benediksyon. Rektora Inivèsite leta a pa aji nan liy dispozisyon tranzitwa 1997 yo lè l ap mache tèt bese nan pwogram biznisman Inivèsite prive yo. Kòm yo rele briganday yo a “Fowòm sou lavni ledikasyon” nap poze ti kesyon sa a : Eske yon peyi serye, yon pèp vijilan ta kapab lage avni edikasyon pitit li nan men biznisman k ap fè kòmès nan sektè prive ? 3- bay Inivèsite Kiskeya. Li deja klè pou tout moun se pou pitit boujwa, moun ki tou pre boujwa, moun kap vann dwòg elatriye ou ap lote ledikasyon siperyè. Poukisa, apre tout lajan dwòg sa yo ki nan men ou, sa pa sifi toujou ou vle kanmenm fò ou jwenn yon fason pou kraze sèl inivèsite kote pèp la kapab voye pitit pa l etidye nan bay manti isit kou aletranje pou demantibile Inivèsite leta a, sèl kote pitit mas pèp la kapab al etidye ? Lòt biznisman parèy ou yo kenbe pèp la nan chomaj. Lè yo bay 2 zou 3 grenn yon ti djòb sansi pezesouse, ti grapday salè yo ba yo a pa menm ka achte yon kaka aran. Poukisa ou bezwen kanmenm detwi Inivèsite Leta a ? Eske sa ta vle di pou pal-mantè yo ak gwo chabrak yo, pitit pèp la se sèl nan vòlè, nan vann dwòg osnon nan kidnaping pou yo ta lage kò yo pou yo ta ka fè etid siperyè ? Pou fini nap di ni Inivèsite Kiskeya, ni palmantè l yo, ni rektè ni visrektè Inivèsite Leta a k al beni fowòm briganday yo a : Pinga ! San Desalin nan toujou cho nan venn pitit mas pòv yo, nan san pitit pèp la. Bat chen an tann mèt li ! Inivèsite Leta a p ap kraze ni li p ap privatize. Fòk pitit pèp la jwenn ledikasyon bon kalite gratis nan tout nivo. Pou Komisyon Mobilizasyon ASID Louis Jean Louis asiddesalin chez yahoo.fr James Beltis jeudi 31 janvier 2008

Répondre à cet article